Is het een eenwielfietser, acrobaat of jongleur of alles tegelijk? Hoe dan ook komt Stefano uit Italië aanfietsen met een vehikel behangen met ballen, knuppels en fakkels waarna hij op zijn vuurrode 1 meter hoge bal springt. In een komisch escalerende show betrekt hij het publiek tot iedereen (en hijzelf bijna ook) in vuur en vlam staat.

Teatro del Cacao